Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


DIÁKJÓLÉTI BIZOTTSÁG


A Szent István Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 5/D melléklet 2. § (4) bekezdés szerint a Szent István Egyetem GTK Budapesti Képzési Helyén Diákjóléti Bizottság működik, amely dönt a hallgatók részére nyújtandó állami támogatások odaítéléséről, a tandíjmentességről, a támogatásokkal és díjfizetéssel összefüggő előkészítő feladatok (pl.: keretek megállapítása, kérelmek értékelése stb.) végrehajtásáról.

A Bizottság összetételére, működésére vonatkozó rendelkezéseket az Egyetemi Szervezeti és Működési Szabályzat függelékét képező speciális kari kiegészítés tartalmazza, azzal a megszorítással, hogy a Bizottság tagjainak száma öt fő, melyből az adott szervezeti egység tanulmányi vezetőjén kívül (aki egyben a bizottság vezetője), két fő oktató és két fő hallgató. A hallgatói tagokat az Intézet Hallgatói Önkormányzata delegálja.

A Budapesti Képzési Helye Diákjóléti Bizottságának

vezetője: Sójáné Dux Ágnes egyetemi adjunktus


oktatói tagjai: Dr. Guth László, egyetemi docens, igazgató; Dr. Dombovári Ella, egyetemi docens

hallgatói tagok: Lengyel Zoltán, Mihály András

A következő ülés időpontja: 2010. október 1.

Jogorvoslati lehetőség a Diákjóléti Bizottság által hozott döntéssel szemben:
A hallgató valamennyi őt érintő támogatásokra, kedvezményekre, valamint az általa fizetendő térítésekre vonatkozó első fokú beosztott kari vezetői döntés esetén a Kari Hallgatói Felülbírálati Bizottsághoz, első fokú dékáni döntés esetén pedig az Egyetemi Hallgatói Felülbírálati Bizottsághoz a döntés meghozatalától (illetve arról a hallgató tudomásszerzésétől) számított 15 napon belül fordulhat jogorvoslatért.