Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


2009/2010. tanév tavaszi szemeszter

2010.01.21

2009/2010. tanév tavaszi szemeszter

Regisztrációs hét: 2010. február 1-5. (hétfő - péntek)
Az első tanítási nap: 2010. február 8. (hétfő)
Szorgalmi időszak befejezése: 2010. május 14. (péntek)
Vizsgaidőszak kezdete: 2010. május 17. (hétfő)
Vizsgaidőszak befejezése: 2010. június 25. (péntek)
Záróvizsga-időszak: 2010. június 28. - július 2. (hétfő - péntek)

Oktatási szünetek:
- Nemzeti ünnep: 2010. március 15. (hétfő)
- Húsvét 2010. április 5. (hétfő)
- Tavaszi szünet: 2010. április. 6-9. (kedd-csütörtök)
- Munka ünnepe: 2010. május 1. (szombat)
- Pünkösd: 2010. május 24. (hétfő)

A további munkanap áthelyezések az oktatási szünetek időpontját módosíthatják.

Tájékoztató a 2009/2010. tanév őszi és tavaszi szemeszterhez kapcsolódó tantárgyfelvétel és bejelentkezés rendjéről.

Kedves Hallgatónk!

A tavaszi szemeszterben meghirdetésre kerülő tárgyak és kurzusok listája megtekinthetők a NEPTUN-ban. A tantárgyfelvételi és kurzusválasztási időszak 2010. január 11-én 08.00-kor kezdődik és február 21-én 24.00-kor zárul. Jelezni szeretném, hogy egyes kurzusok indításának feltétele a megfelelő hallgatói létszám, ezért kérem, hogy a tantárgyfelvételt és a kurzusválasztást lehetőség szerint ne halassza február közepéig.

Tájékoztatom, hogy bejelentkezési kötelezettségének akkor tesz eleget, ha a regisztrációs hét végéig (2010. február 5-ig, levelező tagozatokon február 6-ig) a NEPTUN rendszerben egyezteti személyes adatait, legalább egy tantárgyat felvesz és a „beiratkozás" gombbal aktívvá teszi jogviszonyát a 2009/2010. tanév tavaszi szemeszterére. Ennek elmulasztása esetén a szemeszter passzívvá válik, és a hallgatói jogviszonya szünetelni fog.

A bejelentkezési eljárás bármely elemének (NEPTUN regisztráció, tárgyfelvétel, befizetés) elmulasztása esetén tanulmányi ügyintézője a félévet passzívvá nyilvánítja.

Ezúton szeretném felhívni a kötségtérítéses hallgatók figyelmét, hogy a befizetési rend megváltozott! Befizetési kötelezettségének a Neptunon keresztül tud eleget tenni.  Ehhez kérem olvassa el a Neptun portálon található tájékoztatót!

Ön dönthet úgy, hogy - munkavállalás, külföldi tartózkodás, családi okok stb. miatt - egy félévre megszakítja tanulmányait. Ezt elegendő a Neptun rendszerben rögzítenie úgy, hogy a 2009/2010/2 szemesztert passzívvá nyilvánítja. Más adminisztrációra ezzel kapcsolatban nincs szükség.

Felhívom a figyelmét, hogy 2010. február 22. után bejelentkezni, ill. újabb tantárgyakat (kurzusokat) felvenni csak különösen méltánylást érdemlő esetben, dékáni engedéllyel lehet.

Lehetséges, hogy munkahelyi, családi, sport vagy közéleti tevékenysége miatt Ön a következő félévben kedvezményes tanulmányi rend szerint kíván tanulni. Ehhez kérelmet kell letöltenie, és azt 2010. február 22-ig, személyesen vagy postai úton eljuttatnia az Igazgatói Hivatalba (1142 Budapest 70. Pf. 92.; 1143 Budapest, Ida u. 2.). A kérelmeket a Tanulmányi és Kreditbizottság (TKB) bírálja el.

Ha Ön költségtérítéses hallgatónk, és méltánylást érdemlő szociális helyzetben van, lehetősége van a költségtérítést két részletben fizetni. Ehhez egy formanyomtatványt kell letöltenie, és azt legkésőbb 2010. január 22-én 14.00 óráig, személyesen vagy postai úton eljuttatnia az Igazgatói Hivatalba (1142 Budapest 70. Pf. 92.; 1143 Budapest, Ida u. 2.). Határidőn túl beérkező kérelmeket nem fogadhatunk el, mivel annak oktatási dékán-helyettes által aláírt példányát legkésőbb január 31-ig vissza kell juttatnunk Önhöz, hogy költségtérítés-fizetési kötelezettségének időben eleget tudjon tenni.

Ha Ön korábbi felsőoktatási tanulmányai során már szerzett krediteket, lehetősége van azokat elfogadtatni. Kredit-beszámítási kérelmek benyújtása a tantárgyak NEPTUN-ban történő meghirdetésétől kezdve 2010. február 22-ig folyamatos. A kérelmeket szintén csak személyesen vagy postai úton az Igazgatói Hivatalba (1142 Budapest 70. Pf. 92.; 1143 Budapest, Ida u. 2.) kell eljuttatni. A kérelmek elfogadásáról/elutasításáról a Tanulmányi- és Kreditbizottság (TKB) március elején hoz döntést. Kérvény csak a formanyomtatványokon nyújtható be, hiányosan kitöltött, aláírások ill. mellékletek nélküli kérelmeket a TKB nem bírál el.

A gördülékeny félévkezdés érdekében kérem a fenti határidők pontos betartására! További kérdéseivel forduljon bizalommal tanulmányi ügyintézőjéhez!

Budapest, 2010. január 02.

Üdvözlettel:

Guth László s.k.