Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


TÁJÉKOZTATÓ 2010/11-es TAVASZI SZEMESZTERRŐL

2011.01.04

IDŐPONTOK:

 

Regisztrációs hét: 2011. január 31. - február 4. (levelező 5.)

Tárgyfelvétel: 2011. január 12. 8h - február 25. 24h

Költségtérítés befizetésének határideje: 2011. február 4. - ami azt jelenti, hogy addigra már a NEPTUN-ba is meg kell érkeznie a pénznek, tehát utalni kell 2011. január 28.-ig

Első tanítási nap: 2011. február 7. (hétfő) - 8h

Szorgalmi időszak időtartama: 13 hét

Szorgalmi időszak vége, azaz az utolsó tanítási nap: 2011. május 13. (péntek)

Vizsgaidőszak kezdete: 2011. május 16. (hétfő)

Vizsgaidőszak vége (tavaszi): 2011. június 24. (péntek)

Kedvezményes tanulmányi rend igényléséi határidő: 2011. február 25.

Költségtérítés 2 részletben való fizetésének kérelme: 2011. január 21. + 3500 Ft többletköltséget von maga után

Kreditbeszámítási kérelem: 2011. február 25.

 

OKTATÁSI SZÜNETEK

Nemzeti Ünnep: 2011. március 15. (kedd)

Tavaszi projekthét (melyben az oktató dönthet úgy, hogy megtartja az órákat): 2011. április 11-15. (hétfő - péntek)

Húsvét: 2011. április 25. (hétfő)

Munka ünnepe: 2011. május 1.

Pünkösd: 2011. június 13. (hétfő)

 

HIVATALOS BKH TÁJÉKOZTATÓ AZ IGAZGATÓTÓL

A tavaszi szemeszterben meghirdetésre kerülő tárgyak és kurzusok listája megtekinthetők a NEPTUN-ban. A tantárgyfelvételi és kurzusválasztási időszak 2011. január 12-én 08.00-kor kezdődik és február 25-én 24.00-kor zárul. Jelezni szeretném, hogy egyes kurzusok indításának feltétele a megfelelő hallgatói létszám, ezért kérem, hogy a tantárgyfelvételt és a kurzusválasztást lehetőség szerint ne halassza február közepéig.

 

Tájékoztatom,hogy bejelentkezési kötelezettségének akkor tesz eleget, ha a regisztrációs hét végéig (2011. február 4-ig, levelező tagozatokon február 5-ig) a NEPTUN rendszerben egyezteti személyes adatait, legalább egy tantárgyat felvesz és a „beiratkozás" gombbal aktívvá teszi jogviszonyát a 2010/2011. tanév tavaszi szemeszterére. Ennek elmulasztása esetén a szemeszter passzívvá válik, és a hallgatói jogviszonya szünetelni fog.

A bejelentkezési eljárás bármely elemének (NEPTUN regisztráció, tárgyfelvétel, befizetés) elmulasztása esetén tanulmányi ügyintézője a félévet passzívvá nyilvánítja.

Befizetési kötelezettségének a Neptunon keresztül tud eleget tenni.  Ehhez kérem olvassa el a Neptun portálon található tájékoztatót!

Ön dönthet úgy, hogy - munkavállalás, külföldi tartózkodás, családi okok stb. miatt - egy félévre megszakítja tanulmányait. Ezt elegendő a Neptun rendszerben rögzítenie úgy, hogy a 2010/2011/2 szemesztert passzívvá nyilvánítja. Más adminisztrációra ezzel kapcsolatban nincs szükség.

Felhívom a figyelmét, hogy 2011. február 25-e után bejelentkezni, ill. újabb tantárgyakat (kurzusokat) felvenni csak különösen méltánylást érdemlő esetben, dékáni engedéllyel lehet.

Lehetséges, hogy munkahelyi, családi, sport vagy közéleti tevékenysége miatt Ön a következő félévben kedvezményes tanulmányi rend szerint kíván tanulni. Ehhezkérelmet kell letöltenie, és azt 2011. február 25-ig, személyesen vagy postai úton eljuttatnia az Igazgatói Hivatalba (1142 Budapest 70. Pf. 92.; 1135. Budapest, Szent László út 59-61.). A kérelmeket a Tanulmányi és Kreditbizottság (TKB) bírálja el.

Ha Ön költségtérítéses hallgatónk, és méltánylást érdemlő szociális helyzetben van, lehetősége van a költségtérítést két részletben fizetni. Ehhez egyformanyomtatványt kell letöltenie, és azt legkésőbb 2011. január 21-én 14.00 óráig,  személyesen vagy postai úton eljuttatnia az Igazgatói Hivatalba (1142 Budapest 70. Pf. 92.; 1135. Budapest, Szent László út 59-61.). Határidőn túl beérkező kérelmeket nem fogadhatunk el, mivel annak oktatási dékán-helyettes által aláírt példányát legkésőbb január 27-ig vissza kell juttatnunk Önhöz, hogy költségtérítés-fizetési kötelezettségének időben eleget tudjon tenni.

Ha Ön korábbi felsőoktatási tanulmányai során már szerzett krediteket, lehetősége van azokat elfogadtatni. Kredit-beszámítási kérelmek benyújtása a tantárgyak NEPTUN-ban történő meghirdetésétől kezdve 2011. február 25-ig folyamatos. A kérelmeket szintén csak személyesen vagy postai úton az Igazgatói Hivatalba (1142 Budapest 70. Pf. 92.; 1135. Budapest, Szent László út 59-61.) kell eljuttatni. A kérelmek elfogadásáról/elutasításáról a Tanulmányi- és Kreditbizottság (TKB) március elején hoz döntést. Kérvény csak a formanyomtatványokon nyújtható be, hiányosan kitöltött, aláírások ill. mellékletek nélküli kérelmeket a TKB nem bírál el.

A gördülékeny félévkezdés érdekében kérem a fenti határidők pontos betartására! További kérdéseivel forduljon bizalommal tanulmányi ügyintézőjéhez

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.